Verdedig Richard Stallman!

Leah Rowe

31 March 2021


News article published on 31 March 2021 by Leah Rowe. Return to index

Invoering

Twee jaar geleden was de beruchte omstreden Richard M. Stallman vals beschuldigd van verkrachting in een Orwelliaanse lastercampange, opgezet door de mainstream media in opdracht van niet-vrije software leveranciers. Na 36 jaar vechten voor jouw digitale vrijheden werd hij ‘gecancelled’. Het was zo gewiekst dat hij afstand deed van zijn rol als president bij de Free Software Foundation. De FSF heeft niets ondernomen om hem te beschermen of te verdedigen. Desalniettemin kan jij voor hem opkomen!

Nadat op 21 maart 2021 het bestuur van de FSF Richard Stallman opnieuw in zijn functie had beëdigd was de media een nieuwe lastercampange gestart. Er was een petitie gestart om RMS en het hele bestuur van de FSF met dwang te laten aftreden. RMS is vals beschuldigd een sexist, transfoob en ‘enabler’ te zijn tezamen met pakket beschuldigingen om hem in discrediet te brengen. Schenk er geen aandacht aan. Richard Stallman’s politieke notities en artikelen schetsen het beeld van iemand die zich met verve heeft ingezet tegen onverdraagzaamheid in al zijn vormen!

** Als reactie zijn wij, de Vrije Software beweging onze eigen petitie gestart. We willen dat RMS zijn functie blijft behouden en dat de FSF niet zwicht onder de druk die van buitenaf wordt uitgeoefend. We doen een aanspraak op de FSF om Richard Stallman’s eer en reputatie te verdedigen. Richard Stallman is een persoon wiens recht op vrijheid van meningsuiting zwaar onder vuur ligt. We moeten onze steun voor hem sterk en duidelijk aan de FSF overbrengen.**

Als jij Vrije Software ondersteund, gelooft in vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, en sociale gerechtigheid (eche sociale gerechtigeheid, waar een persoon met respect wordt behandeld en niet wordt ‘gecancelled’ vanwege zijn/haar visie), zet je naam dan op deze lijst:

https://rms-support-letter.github.io/

Er zal geen link voor de tegen petitie geplaatst worden die vraagt om Richard te laten aftreden want het is belangrijk deze boodschap niet te ondersteunen. Het linken zou de zoekmachine indexering van de tegenpartij in het voordeel laten zijn waardoor ze hem beter kunnen aanvallen. Tevens zullen hun lastercampanges hier niet gelinkt worden maar enkel vervloekt!

Instructies voor hoe je je naam op de pagina plaatst. Als je een project vertegenwoordigd vul dit dan in in haakjes en benoem je positie. Bijvoorbeeld als je Jan Jansen heet en je project heet Foobar Vrijheid, Schrijf Jan Janssen (Foobar Vrijheid developer) or e.g. Jan Janssen (Foobar Vrijheid oprichter en lead developer). Als je lid bent van de FSF schrijf dat dan ook in haakjes.

Als je lid bent van een project of organisatie die de anti-RMS lijst heeft ondertekend is het extra belangrijk om aan de geven dat je lid bent van dat project als je de pro-RMS lijst ondertekent. Je zou ook met mensen in je project moeten praten om ze over te halen van gedachten te veranderen.

Als aanvulling van het invullen van je naam, kan je je project officieel Richard laten ondersteunen, als je in een softwareproject zit. Hij heeft elk beetje ondersteuning nodig. Wij, de Vrije Software beweging moeten hem al onze kracht verlenen als activisten zijnde!

Laat je niks wijsmaken. Als een Vrij Software project op de anti-RMS lijst staat, dan betekent dat dat het leiderschap van het project deze belsissing heeft genomen. Het zegt niets over de individuele leden van de organisatie.

Wil je alsjeblieft ook fde FSF emailen en ze vertellen over je steun voor Richard! De contact details van de FSF kan je hier: https://www.fsf.org/about/contact/ vinden.

Onze tegenstanders willen Vrije Software vernietigen

Het doel van onze tegenstanders is niet Richard Stallman; hun daadwerkelijke doel is om de FSF te vernielen door het door en door te infiltreren (zoals ze eerder hebben gedaan bij organisaties als de OSI en de Linux Foundation). Deze mensen zijn zelfs een petitie gestart om RMS te verwijderen en om het hele bestuur van de FSF te laten aftreden. Dit is overduidelijk een poging om een coup op de FSF te plegen! Vele bekende Vrije Software projecten zijn uit angst meegegaan in de anti-RMS heksenjacht omdat ze niet ook gecancelled willen worden. Mensen bij Microsoft, Google, OSI, Linux Foudation, GNOME Foundation en Ethical Source hebben de lijst tegen Richard ondertekent! Deze mensen zijn tegen de ideologie van Vrije Software (zelfs als ze zelf soms vrije software produceren voor andere redenen dan het promoten van vrijheid) en velen van hen hebben jarenlang gebrobeerd deze ideologie actief te gronde te richten! Hoe durven deze mensen te beweren dat ze onze gemeenschap representeren!

De brief die tegen RMS is spreekt van woorden maar geen daden. De mensen op die lijst vertegenwoordigen ons niet! Als je daadwerkelijk Vrije Software ontwikkelaars op de lijst ziet, praat met ze alsjeblieft. Wees niet hatelijk of vol met wrok maar praat gewoon met ze: vertel ze dat ze zijn misleid door een haatcampagne. We hebben eenheid in onze beweging nodig. Het is waarschijnlijk dat veel mensen die de tegen lijst hebben getekend gewoon bang waren; eerst bestond de petitie voor RMS nog niet en was het dus niet duidleijk hoeveel mensen voorstander waren. Anders gezegd, velen hebben de anti-RMS lijst getekend omdat ze bang waren om anders verketterd te worden. Dit is omdat we de laatste keer niet hebben opgelet. We zijn niet in opstand gekomen de vorige keer maar deze keer zullen we niet zwijgen!

Op 31 maart, 2.50 uur ’s ochtends op GMT+0 zijn we aan het winnen! De brief voor het verwijderen van RMS heeft 2959 handtekeningen. Onze brief die RMS ondersteund en verdedigd heeft 4533 handtekeningen! Dat is een 60% aan voorstanders ten opzichte van het totale aantal ondertekenaars, maar onze petitie wordt sneller populair terwijl de anti-RMS petitie blijft hangen. Mensen zien dat het oke is om RMS te ondersteunen, want dat is ook zo. RMS heeft niets verkeerd gedaan!

Richard Stallman is mijn held

Ik geloof sterk in Vrije Software Ideologie. Ik ben de oprichter en Lead Developer van Libreboot. Toen ik begon Vrije Software te gebruiken als tiener rond 2005, hadden de lezingen van Richard Stallman de meeste invloed op me; Richard richte het GNU project op in 1983 en de Free Software Foundation in 1985. Ik heb ook de film Revolution OS gezien en ERic Raymond’s Cathedral and the Bazaar gelezen. Ik raakte erdoor gefascineerd maar het zijn de artikelen doro Richard op de GNU project website die me echt inspireerden. Ik identificeerde voor een paar jaar als vrije software ondersteuner tot ik me meer naar het Vrije Software kamp toebewoog in 2009. Ik had als systeembeheerder en IT support gewerkt bij verschillende bedrijven met niet-vrije sofware zoals windows terwijl ik me thuis programmeren in GNU+Linux heb aangeleerd. Ik had er een hekel aan hoe beperkend deze niet-vrije systemen waren in verhouding tot mijn systemen thuis die van een variantie aan GNU+Linux distributies waaren voorzien. (En soms ook wel van OpenBSD.) Toen ik mijn A-levels had gehaald verplichtten ze me Visual Studio en C# te gebruiken; ik haatte het, maar ik kon het verdragen door thuis Mono te gebruiken voor opdrachten. Het was niet lang nadat ik in 2013 lid werd van de FSF toen mijn leven een grote omslag nam, en Libreboot was er een groot onderdeel van. Ik streefde om mijn afhankelijkheid van niet-vrije software te beëindigen. Ik wil dat ook anderen deze vrijheid kunnen ervaren.

Wat me hiertoe leidde waren Richard Stallman’s artikelen en lessen op video. Ik heb hem 5 keer in 3 verschillende landen ontmoet.

In de begindagen van de computers werd de meeste software gratis gedeeld met broncode. In de vroege jaren 80 toen software meer commercieel werd begonnen bedrijven software niet-vrij te maken wat betekende dat deze software niet met broncode meegeleverd kwam en er ook andere restricties van kracht waren voor het gebruik of de ontwikkeling of het delen van de software. dit betekende dat de gebruike niet langer over vrijheid beschikte in het computergebruik. Toen het GNU Project startte in 1983 bestond er nog geen vrije software! Richard Stallman verzette zich sterk tegen deze trend en begon, ondanks dat hij veel geld kon verdienen met het ontwikkelen van niet-vrije software, het GNU project om een compleet vrij besturingssysteem te maken wat mensen op hun computer konden installeren.

Ik geloof voor dezelfde redenen in Vrije Software als dat ik geloof in publiek onderwijs; ik geloof dat kennis een mensenrecht is. Ik geloof hetzelfde over Computer Wetenschappen. Educatie is een mensenrecht. Ik wil dat iedereen vrijheid heeft; het recht om te lezen, tot verening en vrijheid van meningsuiting. Programmeren geldt als meningsuiting, en ik geloof dat goed werk is gebaseerd op het werk van anderen. Dit is waarom het recht op een gemeenschap belangrijk is. De vier vrijheden zijn belangrijk. Ik ben een sterke voorstander van copyleft en ik geloof dat het verplicht moet zijn, bij wet voor alle creatieve en/of intellectuele werken. Ik gebruik de GNU Algemene Publieke Licentie wanneer mogelijk en ik ben groot voorstander om deze licentie overal toe te passen.

Vrije software heeft nog een lange weg te gaan. De missie van het GNU project en de Vrije Software beweging is om niet-vrije software te elimineren in onze wereld en iedereen exclusief vrije software te geven. Dit is een nobele missie die iedereen in het Libreboot project voorstaat. Bedrijven zoals Apple en Microsoft werken ons tegen op elke stap van de weg. Logica is erg onvrij, fabrikanten van computer chips en moederborden beperken de kennis over hoe de hardware werkt in behoorlijke mate, en ze zetten DRM in (zoals digitale cryptografische checks van de firmware) om ons proces te dwarsbomen. Dit is waarom Libreboot nog steeds geen goede hardware ondersteuning heeft op de datum van publicatie van dit artikel. Right to repair is een kritisch component in ons gevecht, in het bijzonder als onderdeel van de bredere Open Source Hardware (Vrije hardware) beweging. Een ander probleem is serializatie van componenten waar een component niet gebruikt kan worden om een ander component te vervangen in een modern apparaat; de software check of een nieuw onderdeel is geautoriseerd en zal niet werken als dat niet het geval is. We worden in de vrije software beweging contstant aangevallen, in legale en technische zin. Grote techbedrijven gebruiken iedere dag geniepige trucs om onze inzet te dwarsbomen.

Als Richard Stallman’s werk er niet was geweest, had Libreboot niet bestaan. Alle werken in de menselijke samenleving zijn afgeleiden van ander werken; we staan op de schouders van reuzen. Het GNU project had bijna een heel besturingssysteem en ze misten een ondereel de kernel, dit programma behelst het hart van het besturingssysteem, en communiceert met de hardware en beheert systeembronnen en levert een interface waarop applicaties kunnen draaien. GNU is met een kernel gestart genaamd Hurd maar deze is verre van compleet in 2021. Gelukkig was er een ander project genaamd Linux die in begin jaren 90 verscheen en uitgebracht werd on de de GNU GPL licentie. Dit betekende dat mensen in staat waren een gecombineerd GNU syssteem met Linux te gebruiken om een compleet besturingssysteem te maken. De eerste GNU+Linux distributies waren geboren! Het is hierom dat onze beweging, de Vrije Software beweging, startte en zonder deze geschiedenis zou ik niet denken dat we zo’n brede toegang hebben tot vrije computerprogramma’s vandaag de day. Ik kan me geen wereld zonder Libreboot en GNU voorstellen.

Zou coreboot kunnen hebbenbestaan zonder GNU+Linux? Ik betwijfel het ten zeerste! Het is mogelijk dat Linux zelf op zijn eigen manier zou hebben bestaan maar zou het de Vrije Software zijn die het vandaag de dag is? Zou het het niveau hebben bereikt dat het vandaag de dag bereikt? In die realiteit zouden de BSD’s het stokje overgenomen kunnen hebben, en zouden ze de ideologische drijfveer hebben om er zeker van te zijn dat alle computer gebruikers vrijheid zouden hebbben of zouden ze de broncode als een referentie beschouwen die enkel voor educatieve doeleinden gebruikt zou worden?

Zoals je kan zien was Richard Stallman’s werk in de jaren 80 revolutionair en zonder hem zouden we hier niet zijn als beweging. De mensen die de grote tech bedrijven zoals Apple en Microfot leiden haten ons en vallen onze beweging al jaren aan. Dat is waar de aanvallen op RMS over gaan. Het maakt ze niet uit wat Richard wel of niet heeft gedaan in welke periode.

Richard was president van de Vrije Software Beweging sinds zijn ontstaan in 1985, en heeft wereldwijd Vrije Software ideologie vespreid, totdat hij in 2019 ‘gecancelled’ werd in de meest Orwelliaanse lastercampagne die er maar is.

Iedereen die bekend is met Libreboot weet al het bovenstaande waarschijnlijk al of ze zijn bekend met het concept, dus waarom praat ik over de FSF, GNU en Richard Stallman vandaag? Omdat er iets heel sinisters aan de gang is.

Geloof me niet op m’n woord. Stephen Fry, een bekende GNU+Linux gebruiker, maakte in 2008 deze video waarin hij het GNU Project erkenning geeft en Vrije Software ondersteund:

https://vid.puffyan.us/watch?v=P_mS4CIXcLY

Mocht deze link niet laden, probeer dit alternatief: https://vid.puffyan.us/watch?v=P_mS4CIXcLY

RMS is GEEN transfoob

Ik ben een goede vriend van Richard geweest voor vele jaren. Ik had een argument met hem (publiekelijk) jaren geleden maar we hebben het uitgepraat. Hij heeft me altijd gerespecteerd.

Toen mijn project Libreboot in het proces zat om onderdeel te worden van GNU, was ik nog niet uit de kast gekomen als transgender. Ik ben uit de kast gekomen vlak voordat Libreboot gewijzigd was in GNU Libreboot. RMS schakelde meteen om naar de zij/haar voornaamwoorden. Geen probleem.

Sommige mensen hebben het onderstaande artikel aangeduid als bewijs dat hij een transfoob is: https://stallman.org/articles/genderless-pronouns.html

In het bijzonder mensen die geloven dat RMS weigert om de juiste voornaamwoorden te gebruiken; mensen geloven dat RMS een transfoob is omdat hij per/persoon zeg in plaats van zij/hen te accepteren.

Laat me het uitleggen:

Richard heeft mij en verscheidene ander mensen een kopie verstuurd van dat artikel toen hij het concept in elkaar heeft gezet. Ik heb herhaaldelijk RMS erop aangedrongen om niet per/persoon te gebruiken toen hij het voorstelde. Ik heb er sterk op aangedrongen dat hij zij/hen zou gebruiken als hij iemand in het algemeen addresseert. Toen hij besloten had om per/persoon te gebruiken was ik geagiteerd maar niet beledigd; zoals je ziet beschouw ik het als idioot. Het is vrij duidelijk dat zij/hen in het algmeen wordt begrepen en de minste misvattingen voortbrengt.

Een stommmiteit begaan is niet hetzelfde als een transfoob zijn. Als je aan Richard vraagt je voorkeurs voornaamwoorden te gebruiken zal hij dat zonder twijfel doen.

Verscheidene van mijn vrienden zijn transgender en spreken ook met Richard, meestal via email. Hij respecteerd ook hun voornaamwoorden.

Grappig genoeg, heeft het GNU project deze richtlijnen over voornaamwoorden: https://www.gnu.org/philosophy/kind-communication.en.html - zie: https://www.gnu.org/philosophy/kind-communication.en.html#f1

In het geheel niet transfobisch, dezelfde per/persoon rotzooi. Niet transfobisch maar gewoon stom. Ik ben in het geheel niet ‘misgendered’ door andere GNU ontwikkelaars toen mijn project Libreboot in GNU was ondergebracht. RMS als transfoob webzetten is een belediging voor mesnen die daadwerkelijk last hebben van een transfobie.

Achtergrond informatie

Ik zou elk issue die tegen hem gebruikt wordt specifiek kunnen aanstippen maar andere artikelen zijn daar al over geschreven. Deze artikelen zijn veel beter dan wat ik erover zou kunnen schrijven dus klik alsjeblieft door op onderstaande links.

Ik vind het niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Het hele doel van dit artikel is om mijn steun aan Richard Stallman uit te spreken en zijn eer te verdedigen. Op een dag zal zijn tijd geweest zijn, en hij verdient het dat dat moment op een natuurlijke manier ontstaat. Hoe dan ook is er nog veel wat hij toe kan voegen!

De volgende artikelen beschrijven zo ongeveer vrij accuraat wat er met Richard Stallman gebeurd is sinds de ontwikkelingen startten rond september 2019:

https://www.wetheweb.org/post/cancel-we-the-web

Hier is een ander artikel wat Richard steunt, het bevat ook details over wat er toen heeft plaatsgevonden:

https://jorgemorais.gitlab.io/justice-for-rms/

Deze video van DistroTube geeft een perfecte weergave van wat er heeft plaatsgevonden:

https://vid.puffyan.us/watch?v=Uun2YhnUNGc

De echte intentie van onze tegenstanders

Ons probleem met het verdedigen van Richard Stallman is dat tegenstanders van de Vrije Software beweging hebben geleerd onze taal te gebruiken als middel om tegen ons te gebruiken. Ze praten zoals wij doen en ze doen zich hetzelfde voor maar vergis je niet: hun acties en intenties spiegelen niet de ideologie waarvan ze net doen alsof ze deze vertegenwoordigen. Er zijn sommige echte Vrije Software activisten en organisaties op die lijst die misleid zijn of om een andere reden tegen RMS zijn. Mijn focus zal niet op deze mensen zijn maar ik hoop dat sommige van gedachten veranderen als ze lezen wat ik te zeggen heb!

Ik onderschijf de cancel cultuur niet. Sommige van deze mensen zullen proberen mij te ‘cancellen’ maar ik zal het nooit naar hen doen. Dit hele artikel is enkel gewijd om de lastercampagnes tegen RMS te verdedigen. We moeten sommige van de mensen op de anti-RMS lijst onderzoeken om dat uit te voeren.

Ik had gezegd dat ik niet direct de link naar de lijst zou plaatsten die staat voor het verwijderen van RMS dus ik zal de URL hieronder plaatsen zonder dat het een hyperlink is (dit zorgt ervoor dat zoekmachine algorimtes dit niet oppakken). Kijk maar eens naar de namen op hun lijst:

https://rms-open-letter.github.io/

Vergis je niet! De open source beweging is niet hetzelfde als de Vrije Software beweging! Het volgende artikel beschijft hoe Open Source anders is dan Vrije Software: https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html

Ik zal me focussen op de mensen in de primaire lijst van onderschrijvers, en misschien de specifieke organisaties (of andere namen) op die lijst doorspreken. Sommige van de mensen zijn anderzijds redelijke mensen behalve hun anti-RMS sentiment (wat erop duidt dat ze hoogstwaarschijnlijk zijn misleid), waar er ander op de lijst gewoon vervelende personen zijn.

Ik zal er meteen induiken:

RedHat stopt met sponsoring FSF

RedHat heeft in reactie tot de heraantreding tot het bestuur van FSF van RMS aangekondigd dat ze de FSF niet meer verder gaan sponsoren. Ze hebben zich aangesloten bij de lastercampagne.

RedHat is eigendom van het bekende niet-vrije softwarebedrijf IBM vandaag de dag. Hun enterprise GNU+Linux distributie komt met een ruime selectie niet-vrije software en ze geven aan hun klanten aan hoe ze meer kunnen krijgen. Ze doen niets om vrije software verder te helpen en zien het meer als iets wat zij kunne gebruiken. Ze geloven niet in de FSF ideologie. Meer informatie over de fusie: https://www.redhat.com/en/ibm

Vrij recent heeft RedHat een einde gemaakt aan CentOS. CentOS was een community editie van Red Hat Enterprise Linux, met een sterke ondersteuning vanuit de community. In andere woorden, RedHat heeft actief een stap genomen die de gemeenschap schaadt. Meer informatie: https://arstechnica.com/gadgets/2020/12/centos-shifts-from-red-hat-unbranded-to-red-hat-beta/

Ziet dit eruit als een bedrijf dat geeft om Vrije Software?

Waarom zouden we er iets om geven wat RedHat denkt? Als ze stoppen met het sponsorschap is dat weer een corrupte invloed minder waar we ons druk over zouden moeten maken! RedHat gelooft niet in Vrije Software (het kan zijn dat ze op een moment in Open Source geloof hebben maar die tijd is waarschijnlijk ver achter ze nu ze zijn overgenomen door IBM).

OSI/Microsoft partnerschap

OSI staat voor “Open Source Initiative”. Deze organisatie is gestart vanuit de Free Software Foundation als poging om Vrije Software commercieel te maken aan grote organisaties. Lees hier meer over de OSI: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative

Kijk er naar:

Van links naar rechts, hun namen (allen prominente OSI leiders en influencers) waar links jouw links is en hun rechts (voor het goed uitlezen van de foto) zijn:

Achterste rij: Faidon Liambotis, Chris Lamb, Simon Phipps, Allison Randal, Molly de Blanc, Patrick Masson

Voorste rij: Josh Simmons, VM Brasseur, Carol Smith, Italo Vignoli, Richard Fontana.

Al deze mensen hebben veel invloed in de OSI. Een aantal zijn oud presidenten.

Ziet dit er raar uit voor je? Kijk waar ze zich bevinden. De foto komt van dit nieuwsartikel: http://techrights.org/2020/01/15/osi-board-at-microsoft/ (Gearchiveerde versie: http://web.archive.org/web/20200121042512/http://techrights.org/2020/01/15/osi-board-at-microsoft/)

Microsoft is een grote sponsor van de OSI. De OSI heeft zelf een artikel op hun website met het volgende statement: https://opensource.org/node/901 (Gearchiveerde versie: http://web.archive.org/web/20201112022740/https://opensource.org/node/901)

Wanneer je organisatie afhankelijk begint te worden van grote hoeveelheden sponsorgelden van bedrijfen als Microsoft (welke rigoreuze aanvallen hebben uitgevoerd op Vrije Software en Open Source voor jarenlang), ga je zicht verliezen van sommige van je idealen. Je zal wat van je passie verliezen die je eerder had. Je zal gaan doen wat de sponsoren van je vragen omdat je vreest je sponsoren te verliezen. Microsoft heeft over de jaren zich verdiept in wat zij als open source beschouwen. In werkelijkheid is het slechts openwassen (net als witwassen maar met een Open source perspectief), en zijn Microsoft producten erg niet-vrij! Microsoft voert nog steeds campagne voor jouw gebrek aan vrijheden door meer computers te beperken met dingen zoals SecureBoot en versleutelde en cryptografisch ondertekende firmware.

Dus als Microsoft Stallmann al voor jaren heeft gehaat, en hem voor jaren wilde blokkeren, en zij financiële invloed hebben bij het Open Source Initiative, een organisatie die ietwat geloofwaardig Vrije Software lingo praktiseerd, zou dat niet de beste situatie zijn voor Microsoft? Stel je voor dat je Microsoft bent. Je zou de kans direct grijpen, nietwaar? Ik kan toch niet de enige zijn met deze mening.

Zelfs als Microsoft niet sterk gelieerd was aan de OSI, zou de OSI reecht hebben de taal van Vrije Software te spreken terwijl ze net doen of ze deel zijn van onze gemeenschap? Open source is geen onderdeel van de Vrije Software gemeenschap! Het is een ideologische tegenstander van Vrije Software.

Leuk weetje:

De OSI heeft recent Eric S Raymond (mede oprichter van de OSI) van hun maillijsten verbannen na bepaalde commentaren die hij heeft gezegd om de OSI te verdedigen tegen infiltratie van de Etische Broncode beweging en tegen beperkende gedragscodes die vrijheid van meningsuiting beperken. Ethische Broncode licenties zijn, wat je niet zou vermoeden met zo’n naam, niet-vrije softwarelicenties omdat ze restricties leggen op het gebruik van de software. Als de gebruiker van de software je politieke ideeën tegenstaat, dan kunnen ze je verhinderen om de software te gebruiken. Dit is verkeerd! Mensen zoals Coraline Ada Ehmke (leider van de Ethische Broncode beweging) hebben geprobeerd om de OSI te overtuigen om de Open Source Definitie te herschrijven. Deze video geeft een mooie introductie:

https://vid.puffyan.us/watch?v=gkhmwr6O2W4

Ze zullen in het geval van OSI Eric niet weer aan laten treden. Al ben ik het niet eens met Open Source (omdat ik een Vrije Software activist ben), is Open Source niet perse een slechte zaak, het mist ideologie. Etische Broncode leden zoals Coraline Ada Ehmke zullen extreme hoeveelheden schade veroorzaken als ze hun zin krijgen. (ze hebben al verschillende bekende Vrije Software en Open Source gelieerde projecten geinfiltreerd door ze een gedragscode te laten introduceren. Libreboot heeft recent in goede overtuiging zijn gedragscode geschrapt, die niks meer was dan Coraline’s Bijdragers Convenant)

Iedereen zou Eric Raymond een medelevende mail moeten sturen. Hij heeft het juiste gedaan. Vertel hem dat je geeft om de zaak. Ik heb nooit iets bijzonder vervelends over hem gehoord. Hij een redelijk en aardig persoon, spontaan en ongefilterd terwijl hij steeds respectvol blijft (in mijn mening, na wat artikelen te hebben gelezen), wat aardig verfrissend is.

Microsoft medewerkers

Ja, er staan medewerkers van Microsoft op de anti-RMS lijst.

Wat hebben deze mensen van doen met ons voor te schrijven over Vrije Software idealen of over speculatie binnen de FSF?

Microsoft is een vijand van de Vrije Software beweging. Microsoft is niet dom genoeg om hun hele bedrijf de lijst te laten ondertekenen omdat dat het einde is voor de anti-RMS campagne, dus gebruiken ze hun corrupte invloeden bij diverse organisaties die ons zogenaamd vertegenwoordigen in de plaats daarvan.

Als ik Microsoft was zou ik vragen of die mensen hun naam van de lijst zouden halen. Het beschadigd hun anti-RMS provocaties om mensen zo met hun positie bij Microsoft op de lijst te hebben staan ook al zijn het maar een paar mensen.

Geen van deze mensen lijken belangrijke posities bij Microsoft te bekleden. Ik zou geneigd zijn te geloven dat ze hun namen onafhankelijk gepubliceerd hebben zonder richtgeving. Een normale Microsoft baas zou Microsoft niet op die lijst willen in welke capaciteit dan ook!

Gnome Foundation (heeft diepe connecties met Microsoft)

NOTA BENE: Verward niet de GNOME community met de GNOME Foundation. Dit zijn hele verschillende dingen!

Er zijn bekende verbindingen tussen leden van de GNOME Foundation met Microsoft. Hier is een artikel:

http://web.archive.org/web/20200607212123/http://techrights.org/2020/06/07/gnome-board-of-directors-2020/

Ze zijn RMS al jaren aan het aanvallen:

http://techrights.org/2021/01/12/gnome-foundation-rms/

Dus het is natuurlijk niet geloofwaardig voor deze mensen om zichzelf te presenteren namens de Vrije Software beweging!

De volgende GNOME Foundation leden staan op de primaire lijst van de anti-RMS petitie, en zijn geassocieerd met de GNOME Foundation:

In andere woorden, ik zou niet willen kiezen om namen te noemen maar Neil en Molly zijn twee van de mensen met duw/trek/beoordeel rechten op de anti-RMS github site. Ik voel de noodzaak om hun namen te noemen, zie ook dat ze allebei leden zijn van het Debian project.

Coraline Ada Ehmke (Oprichtster, Organization for Ethical Source)

Coraline heeft de Ethical source beweging opgericht. Ondanks de naam is het eigenlijk niet-vrije software licenties aan het verspreiden. Niet-vrij omdat ze restricties plaatsen op het gebruik van software die van de licentie gebruik maakt. Als je software gebruikt onder een van deze licenties, en de auteur verschilt politiek met je van mening kan de auteur je verhinderen om de software te gebruiken.

Ik geloof in vrijheid! Ik wil vrijheid voor iedereen, inclusief degene met wie ik het op politiek gebied niet eens ben!

Discrimineren op basis van iemands overtuiging is altijd fout. Geen mitsen of maren. Ik wil dat mijn politieke tegenstanders vrijheid hebben want:

Coraline is ook behoorlijk beledigend online. Er zijn talloze keren dat ze bedrijven en projecten terroriseert zijnde een pestkop. Er is een kans dat ze zelfs het Libreboot project aan gaat vallen als iemand haar over dit artikel verteld.

Ze is een verschikkelijk persoon.

Ze is bekender voor haar Bijdragers Convenant, een template gedragscode die sommige projecten gebruiken. We raden als Libreboot geen gedragscode aan omdat het nieuwe bijdragers van je kan vervreemden en het een zelf censurerende omgeving kan bewerkstelligen waar mensen niet het idee hebben hun mening te uiten over zaken. Zoals je kan zien is vrijheid van meningsuiting gezond en het is vrij normaal gewoon met slecht gedrag om te gaan. Het Bijdragers Convenant is een Trojaans paard, dat is wat ze je eerst opdringen en daarna zullen ze je een Ethische Broncode licentie aanraden. Als je eenmaal je eerste dosis van Ethische Broncode hebt gehad zullen ze hun tanden in je project zetten. Laat deze mensen niet je project infiltreren!

Luister niet naar Coraline Ada Ehmke of mensen zoals zij! Ze is zelf doordrongen van haat en onverdraagzaamheid. Ze is volledig intolerant over andere meningen dan die van haar en probeert regelmatig mensen die het niet met haar eens zijn te vernietigen.

Conclusie

Dat is alles!

Verdedig RMS!

Ik heb niet de behoeft om meer te schrijven. Ik ben nog grondiger door de lijst heengegaan maar je snapt mijn punt.

Markdown file for this page: https://libreboot.org/news/rms.nl.md

Site map

This HTML page was generated by untitled static site generator.